Благодарност

Бъди благодарен – предизвикателство| БЕЗПЛАТЕН РЕСУРС

Мислили ли сте си някога – „Ами ако децата ми бяха благодарни за всичко, което правя за тях“?

Истината е, че благодарността се учи. Ние можем да помогнем на деца да формират отношение и поведение на благодарност, като им предоставим възможност да мислят за нея.

благодарност

Този безплатен ресурс е начин да помогнете на децата ви да се забавят и да разберат „истинското“ значение на думата благодарност.

Изтеглете и разпечатайте. След това може да оставите детето да работи само, а вие просто да го подкрепяте. Също така може да работите заедно с детето или цялото семейство да направите заедно това предизвикателство. Независимо кой подход ще изберете, не забравяйте да окачите резултата на видимо място у дома.

Изтеглете ресусри за социално и емоционално учене от нашата библиотека

Друг начин да използвате ресурса е, като го превърнете в седмично предизвикателство. Всеки член от семейството или само детето, всеки ден записва на едно „листо“ по едно нещо, което го кара да се чувства благодарно. Това със сигурност ще помогне да видите колко много неща има в живота ви, за които сте благодарни!