Емоция страх

Страх – как се проявява и как да помогнем

Емоцията страх е базисна, тя се изпитва от всички бозайници. Страхът е нормален, естествен и присъщ за всеки здрав индивид. Той е този, който ни показва, че сме в опасност, налична е заплаха или нещо ни се струва непознато. Неговата основна цел е да ни предпазва и дори да спасява живота ни.

Страхът може да се прояви като притеснение, тревожност, срам и т.н. Във всички тези случаи човек възприема някаква опасност или се бои от неизвестността на предстоящото.

При децата можем да наблюдаваме конкретни и социални страхове. Конкретните се проявяват като страх от кучета, от паяци, непознати, височини и т.н. Наша отговорност е да помогнем на децата да опознаят и разберат тези явления.  Социалните страхове най-често ни водят до срам или срамежливост. Tе могат да бъдат свързани с тревога от отхвърляне, унижение, провал и т.н.

Всички те са нормални, когато не пречат на благополучието и взаимоотношенията на детето и могат да бъдат повлияни. Страховете изискват вниманието на специалист, най-вече тогава, когато детето не може да се отърси от тях, когато те са завладели ежедневието му и денят се планира съобразно тях.

При усещане на страх, хората реагират по три различни начина – нападение, бягство или вцепенение.

Когато човек напада вследствие на страх, на помощ идва гневът. Той е чест спътник на страха и има за цел да го прикрие, за да не изглеждаме слаби, уязвими или жалки. Когато гневът е маска на страха, уплашения, засрамения или разтревожен човек може да стане груб и агресивен.

Ако разгледаме Периодичната таблица на човешките емоции, можем да направим следната примерна формула СТ + УН = ГН.

Strah unijenie gnqv

Примерна формула за нападение от страх

 

Бягството може да изглежда като самовглабеност, отдръпнатост, отлагане или бягане от ситуацията. То ни държи настрана от източника на заплаха или несигурност и така психиката ни смята, че сме по-защитени. Когато сме уплашени и изпитаме несигурност в себе си, общото усещане към ситуацията е несъвместимост. Това усещане ни подтиква към бягство.

Strah nesigurnost nesyvmestimost

Примерна формула за бягство от страх

 

Вцепенението напомня на пълен блокаж, който повечето от нас са изпитвали по време на изпит, интервю или застрашаваща ситуация, която изисква бърза реакция. Например: психиката ни реагира като мишката, която току-що е възприела хищник и замръзва на място, за да не бъде открита. Сблъсъкът с обект или събитие, от което изпитваме страх, може да доведе до високо ниво на стрес, тази комбинация често се превръща в чувство за ужас.

Примерна формула за вцепеняване от страх

Как да помогнем 

Когато човек е уплашен, най-общо има нужда да изпита сигурност и предвидимост. Те могат да дойдат от подкрепата на важни за нас хора, от силната ни мотивация да постигнем нещо, от изготвянето на план за действие, от проверка на чужд опит и др.

Когато сме уплашени, ни е нужна смелост, а смелостта означава да осъзнаем и осмислим страховете си и да си поставим целта да се изправим пред тях –всеки със собствено темпо.

Разбирането на страха го прави малко (а по-късно и повече) познат и така отнемаме от неговата основна сила – неизвестността. Успявайки да го назовем, категоризираме и опишем, той става по-ясен и по-разбираем за нас самите и хората около нас.

Важно е да помним, че за да проявим смелост, най-често ни е нужна подкрепата, насърчението и вярата на хората около нас. Когато човек се страхува и другите хора подхранват страха му със собствените си тревоги и опасения, е много вероятно той да вземе превес в ситуацията.

Ето защо, когато усетим страх, срам или тревога, е важно да си отговорим каква е опасността, която възприемаме. Родителят може да помогне на детето да разбере страховете си и да ги осмисли. Детето, което се притеснява да общува, блокира преди социална ситуация (например устен изпит, запознанство и т.н.). Когато човек се страхува, не бива просто да отричаме страха му с думите: „Няма от какво да се страхуваш!“, „Айде пък ти – нали си голям/а!“, “Виж… как не го е страх, а теб те е страх“ и т.н. Вместо това трябва да му помогнем да го разбере, преосмисли, и да почувства вярата в него.

Използвани материали: Уроци за сърцето И Emotional Equations

Разгледайте Периодичната таблица на човешките емоции