Тъга – какво я предизвиква и как да помогнем

Психиката ни отговаря с тъга, когато загубим нещо важно за нас. Това може да са ценни за нас вещи, приятелство, домашен любимец, мечта, желана възможност, близост и подкрепа. Тъгата ни подсказва, че преживяваме загуба и ни дава възможност да осмислим и приемем случилото се.

Как изглежда чувството на тъга?

Тъгата може да се прояви като потиснатост, самота, самоизолация, ранимост, скръб, траур, емоционално изтощение и др.

Как се държим, когато изпитваме тъга?

Когато сме тъжни, често изпитваме физическо и психическо изтощение и свръхчувствителност. Тъгата отнема енергичността и мотивацията ни. Някои хора имат нужда от тишина и сън, а други търсят подкрепа в общуването, споделянето и близостта на близки хора.

От какво имаме нужда, когато тъгуваме?

Когато сме тъжни, имаме нужда от утеха и смисъл. Утехата често можем да намерим в радостта, която сме изпитвали, докато все още сме имали това, което вече е изгубено. Това изисква от нас да намерим поводите за благодарност от общуването или надеждата ни за нещо. Това не отнема тъгата ни напълно, но ни помага да я приемем и интегрираме така, че да можем да живеем с липсата и в същото време да се съсредоточим върху смисъла и радостта, които са ни носели това, което сме загубили.

taga blagodarnost

Когато човек е обзет от тъга, е много важно да прави неща, с които да се чувства полезен и да търси поводи за радост в живота си. Тъгата може да ни натъжи дотолкова, че да изпитаме безнадеждност и отчаяние. Тогава е още по-важно да намерим начин да помагаме на други хора и така да придадем смисъл на тъгата си. Примри за това са кампаниите на родители, които са загубили децата си поради катастрофа или заради заболяване и влагат средства и усилия в това да помагат на други хора в подобни ситуации.

tyga sychuvstvie

Когато хората са тъжни, те може да творят. Благодарение на болката и скръбта на множество творци, днес ценим и се радваме на техните произведения. Така е и при децата. Полезно е да творим, за да придадем облик, форма и смисъл на страданието, което изпитваме

Трансформирането на тъгата изисква време, нуждае се от смисъл и утеха и се променя под въздействието на творчеството и помощта на останалите. Важно е да позволим на децата да реализират тези възможности и да им дадем разбиране, поводи за радост и време.

Примерни уравнения за тъга

Човек може да прикрие тъгата си с усмивка или гняв. Някои деца изпитват трайна тъга заради това, че се чувстват неразбрани и необичани или заради трудностите в живота и семейството си. Те са изгубили чувството на сигурност, собствена стойност или спокойствие. Това могат да бъдат агресивните деца, които прикриват чувствата си с гняв, или пък деца, които са свръхчувствителни, раними и тревожни. Често, когато тези деца получават приемственост, любов и доверие, се чувстват мотивирани да покажат най-доброто от себе си.

Разгледайте Периодичната таблица на човешките емоции