uchilishttna gotovnost

Училищна готовност на детето | БЕЗПЛАТЕН РЕСУРС

Този ресурс е безплатен за изтегляне. Подходящ за деца в градинска възраст и 1. клас. В работните листове са включени 4 основни момента, а именно – ориентация за собствена личност, разлика между плод и зеленчук, познания за животинския свят и разпознаване на форми и цветове.

Ориентация за собствена личност и училищна готовност

Училищна готовност

В тази първа част на ресурса се проверява, доколко детето познава себе си и е ориентирано за собствената си личност. Част от въпросите изискват от детето да назове двете си имена, да определи пола и възрастта си. На въпроса с телефонния номер, може да окажете допълнителна подкрепа за детето, като му покажете как да го намери в указателя. Важно е детето да знае тази информация за себе си, не просто защото стандартите за детско развитие го изискват, а защото тя може да му бъде много полезна в непредвидени ситуации.

Разгледайте нашите работни листове за социално емоционално учене

Моите предпочитания

Втората част от този безплатен ресурс включва работни листове, които ще изискат от детето да направи конкретни избори, съответстващи на неговите предпочитания. Всеки човек е различен и харесва различни неща. Давайки правото на детето да се заяви и оказвайки разбиране и уважение от наша страна, ще му помогнем да формира по-добра самооценка и увереност. Също така на тези няколко страници, ще можете да проверите умението на детето да разграничава плодове от зеленчуци.

Училищна готовност

Животински и растителен свят

Третата част на този безплатен ресурс е насочена към растенията и животните. Детето ще трябва да направи разлика между тези два свята и да покаже познанията си. Освен това, в тази част е включена възможност да наблюдавате фината моторика на детето. То ще трябва да изрязва по пунктир и да залепя отговорите на конкретни въпроси.

Училищна готовност

Форми и училищна готовност

В последната част на този безплатен ресурс, ще намерите упражнения за разпознаване на форми и цветове. Трудно е дете в предучилищна възраст да назовава многоъгълници, но би трябвало да се справи добре с триъгълник и квадрат. Въпросите към формите са зададени по такъв начин, че всъщност детето просто трябва да умее да бори и да схване логиката. Това не само ще оцени умението му да разпознава различните форми, но ще му помогне да натрупа нови знания.

Uìli]na gotownost

Вместо заключение

Този ресурс е насочен към деца в предучилищна възраст. Той може умело да се използва в първия учебен ден в училище или в един от последните в детската градина. Работните листове са пъстри и занимателни, което ще ги направи приятно занимание за всяко дете. Ресурсът може да се използва и при по-малки деца, но там ще бъде необходима по-сериозна подкрепа от възрастен.

ВНИМАНИЕ! Този ресурс не претендира за официална оценка на училищната готовност на детето. Въпреки, че в него се разглеждат основни концепции на училищната готовност, използвайте го за ориентир, надграждане на знания и не на последно място за забавление.

За максимално изживяване е препоръчително да използвате цветен принтер при печат, но ако не разполагате с такъв, ресурса е цветово съобразен за употреба и при черно-бял печат.