Емоционална интелигетност за деца

Емоционална интелигентност: Ключът към успеха в училище и живота

Терминът емоционална интелигентност се определя като способността да разпознаваме, разбираме и управляваме собствените си емоции, както и да влияем върху емоциите на другите. Това е умение, което значително ще помогне на децата да бъдат по-успешни хора и по-добри ученици. Когато децата не разбират и не могат да контролират емоциите си, това пречи на комуникацията и на процеса на учене. От друга страна, когато децата са в състояние да се справят със ситуациите по подходящ начин, това изгражда увереност и ги прави по-адаптивни. Така че как да насърчим емоционалната интелигентност при децата? Как можем да им помогнем да развият това умение?

Емоционална интелигетност за деца

Проявявайте емпатия

Когато децата са изправени пред предизвикателства, родителите и учителите трябва да проявяват съчувствие. Това означава да разбирате и дори да споделяте чувствата на детето. Не е необходимо да сте преживели същото нещо, но трябва да поставите себе си на мястото на детето. Това може да бъде особено полезно за деца, които трудно изразяват емоциите си. Важно е да проявяваме емпатия към децата и да им помагаме да намират подходящите думи и стратегии за справяне с емоциите. Понякога това е всичко, от което се нуждае едно дете, за да може да обработи ситуацията – да знае, че някой го е грижа.

Позволете на децата да чувстват

В практиката си често питам децата: „Добре ли е да си ядосан?“, почти всички деца казват „не“. Това е интересен момент. Ние всички някога сме били или ще бъдем ядосани, трябва да помогнем на децата да разберат, че е нормално да чувстват всички чувства. Също така трябва да им помогнем да разберат какво да правят с тези чувства. Например можем да кажем: „Добре е да си ядосан, но не е добре да удряш“. Това помага на децата да развият емоционална интелигентност, защото те могат да почувстват емоция, да разпознаят емоцията и след това да контролират поведението си.

Слушайте активно

Децата срещат рудности да облекат чувствата си в думи. Със сигурност ви се е случвало да назовете думите вместо тях. Но е важно да устоите на желанието да говорите и наистина да слушате. Възрастните могат да помогнат, като повтарят това, което детето казва и добавят подходящите думи в изречението. Например възрастен може да каже: „Тъжен си, защото Иван те обиди, нали?“. Това помага на детето да развие емоционална интелигентност, тъй като не кара възрастния да омаловажава чувствата на детето или бързо да предлага решения.

Емо таблица е чудесен инструмент, чрез който децата да обогатят емоционалния си речник.

(очаквайте скоро)

Вие сте модел за децата

Как реагираме, когато нещата не вървят по план? Крием ли емоциите си от децата или показваме как да се справяме с тях? Като показваме на децата, че ние също имаме емоции и трябва да се научим да се справяме с тях, ние моделираме вида на емоционалната реакция, която искаме те да развият. Така можем да покажем, че ние също имаме емоции, но те не контролират поведението ни. Дори когато сме ядосани, например, не е нужно да крещим. Вместо това можем да говорим през емоциите си, като кажем: „В момента съм много ядосан, така че ще поема няколко дълбоки вдишвания, преди да кажа нещо.“ Това показва на децата, че е добре да имат емоции, но е важно да направят добър избор как да действат, въпреки чувствата си.

Емоционалната интелигентност е процес, който всеки от нас може да научи и развие. Като учим децата как да обработват, разбират и изразяват емоциите си по подходящ начин, ние им даваме инструментите, от които се нуждаят, за да са по-успешни в училище и извън него.

Разгледайте и изтеглете от нашите Емо предизвикателства – библиотека с работни листове за социално и емоционално учене!